Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η ακόλουθη:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Η χαρακτηριστικές εικόνες που πήραμε απο το μικροσκόπιο σάρωσης και η στοιχειομετρική ανάλυση κάθε δείγματος παρατίθεται παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η χαρακτηριστικές εικόνες που πήραμε απο το μικροσκόπιο σάρωσης και η στοιχειομετρική ανάλυση κάθε δείγματος παρατίθεται παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Η χαρακτηριστικές εικόνες που πήραμε απο το μικροσκόπιο σάρωσης και η στοιχειομετρική ανάλυση κάθε δείγματος παρατίθεται παρακάτω:

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Διερευνητική μέθοδος

Η διερευνητική μέθοδος είναι μια σειρά καλά καθορισμένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο,δηλαδή να βρουν τους νόμους που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα και έτσι να κατασκευάσουν θεωρίες.Αυτή η μεθοδολογία αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια εκτέλεσης: 
1)Παρατήρηση και διατύπωση ερωτημάτων
2)Εύρεση μετρήσιμων ποσοτήτων και σχέση μεταξύ αυτών
3)Διατύπωση υποθέσεων
4)Πείραμα
5)Εξαγωγή και γενίκευση συμπερασμάτων